Velkommen til Knarvik vidaregåande skule

  

Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk

Utdanningsprogram for design og handverk

Utdanningsprogram for elektrofag

Utdanningsprogram for helse- og sosialfag

Utdanningsprogram for service og samferdsel

Utdanningsprogram for studiespesialisering med formgjeving

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon

Tekniske og allmenne fag (TAF)

 

Knarvik vidaregåande skule

Knarvik vidaregåande skule
- største vidaregåande
skulen i Hordaland
 

7 utdanningsprogram

Tekniske og allmenne fag (TAF)

Internasjonal vidaregåande skule

Klassar med utvida praksis (KUP)

Realkompetansesenter for Nordhordland
Kurs for vaksne -Kurssenter for næringsliv og offentlege etatar)

 

 


 

 

Kunnskapsdepartementet  Utdanningsdirektoratet  www.vilbli.no
Kunnskapsløftet  Skoleporten  Ung.no
Utdanning.no Hordaland fylkeskommune Skoleportalen

 

AKTUELT:

Valdebatt ved KNV (frå NH)

Nokre ledige plassar pr. 27.aug

Foreldremøte haust 2015

Mange vil gå på KNV

Høgt inntakskrav ved KNV

Glimt frå avslutning for
Studspes, Påbygg og Taf

Brosjyre for KNV
Brosjyre for KNV

To artiklar laga av medie-elevar:
På longboard ned Romarheimsdalen
Litauisk basket på Hordabø

 

Om TAF

 KNV på

Gamalt nyhende

 

  Oppdatert: 29. august 15

Postadresse:  Knarvik vidaregåande skule,  avd: Juvikstølen 9  5916 Isdalstø,  Norway
Telefon: +47 56 35 54 00  -  Telefax: +47 56 35 54 01  - 
post.knv@hfk.no