Velkommen til Knarvik vidaregåande skule
Hopp over meny

  

Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk

Utdanningsprogram for design og handverk

Utdanningsprogram for elektrofag

Utdanningsprogram for helse- og sosialfag

Utdanningsprogram for service og samferdsel

Utdanningsprogram for studiespesialisering med formgjeving

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon

Tekniske og allmenne fag (TAF)

 

Knarvik vidaregåande skule

Knarvik vidaregåande skule
- største vidaregåande
skulen i Hordaland
 

7 utdanningsprogram

Tekniske og allmenne fag (TAF)

Internasjonal vidaregåande skule

Klassar med utvida praksis (KUP)

Realkompetansesenter for Nordhordland
Kurs for vaksne -Kurssenter for næringsliv og offentlege etatar)

 

 


 

 

Kunnskapsdepartementet  Utdanningsdirektoratet  www.vilbli.no
Kunnskapsløftet  Skoleporten  Ung.no
Utdanning.no Hordaland fylkeskommune Skoleportalen

 

AKTUELT:

Om YOU-messa 25-26. nov
(Yrke- og Utdanningsmessa)

Global Dignity Day:

Artikkel på kongehuset.no
Film frå Global Dignity Day

Omtale Hordaland fylkeskommune
Artikkel i Bergens Tidende
Artikkel i Strilen
Artikkel i BA
Innslag i NRK Hordaland (innslag nr. 11)
Artikkel 1 i Nh
Artikkel 2 i Nh
Artikkel 3 i Nh

------

Om elevane sitt psykososiale miljø

Info til elevar (vg1) og foreldre
om kartleggingsprøvar

Nytt ordensreglement aug14

Høge karakterkrav ved KNV:
Artikkel i Strilen
Artikkel i Nordhordland

Elevar frå Nordhordland er lojale
mot KNV (NRK Hordaland)

Intervju og omtale
på NRK Hordaland, 3. juli

Nynorskprisen 2014 ved KNV: Ola Toft

Norske elevar samarbeider
om matlaging i Vienne i
Frankrike (Youtube)

Inntaksprosessen for TAF

KNV er no pilotskule innafor
Global Dignity Day:


 

Meir samarbeid mellom KNV og fransk skule 
-
Om fr-norsk samarbeid i "NH"
-Om fransk-norsk samarbeid i "Strilen"

TAF-lærlingar på Haukeland

Nytt om fråvær:
Nye fråversreglar
Søknadsskjema om fråvær
Utdanningdir. om fråvær

To nye filmar frå medieelevane:
Om Knarvik VGS
Om TAF

 KNV på

Gamalt nyhende

 

  Oppdatert: 11.11.14

Postadresse:  Knarvik vidaregåande skule,  avd: Juvikstølen 9  5916 Isdalstø,  Norway
Telefon: +47 56 35 54 00  -  Telefax: +47 56 35 54 01  - 
post.knv@hfk.no