Velkommen til Knarvik vidaregåande skule

  

Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk

Utdanningsprogram for design og handverk

Utdanningsprogram for elektrofag

Utdanningsprogram for helse- og sosialfag

Utdanningsprogram for service og samferdsel

Utdanningsprogram for studiespesialisering med formgjeving

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon

Tekniske og allmenne fag (TAF)

 

Knarvik vidaregåande skule

Knarvik vidaregåande skule
- største vidaregåande
skulen i Hordaland
 

7 utdanningsprogram

Tekniske og allmenne fag (TAF)

Internasjonal vidaregåande skule

Klassar med utvida praksis (KUP)

Realkompetansesenter for Nordhordland
Kurs for vaksne -Kurssenter for næringsliv og offentlege etatar)

 

 


 

 

Kunnskapsdepartementet  Utdanningsdirektoratet  www.vilbli.no
Kunnskapsløftet  Skoleporten  Ung.no
Utdanning.no Hordaland fylkeskommune Skoleportalen

 

AKTUELT:
Brosjyre for KNV
Brosjyre for KNV

TAF-intervju v15

To artiklar laga av medie-elevar:
På longboard ned Romarheimsdalen
Litauisk basket på Hordabø


Formingselevar med forslag til utforming av Knarvik senter

Møt Manuel, chilensk flyktning, no spansklærar ved KNV

Sommarskule ved KNV,
matematikk.  24.6 - 3.7

Russ fekk inn 200.000 i kreftaksjon

Utvida TAF-tilbod til hausten

Formgjevingselevar kan no ta
Vg2 i utlandet

Film frå Global Dignity Day

Om elevane sitt psykososiale miljø

Nytt ordensreglement aug14

Norske elevar samarbeider
om matlaging i Vienne i
Frankrike (Youtube)

Inntaksprosessen for TAF

Meir samarbeid mellom KNV og fransk skule 
-
Om fr-norsk samarbeid i "NH"
-Om fransk-norsk samarbeid i "Strilen"

TAF-lærlingar på Haukeland

Nytt om fråvær:
Nye fråversreglar
Søknadsskjema om fråvær
Utdanningdir. om fråvær

To nye filmar frå medieelevane:
Om Knarvik VGS
Om TAF

 KNV på

Gamalt nyhende

 

  Oppdatert: 08. mai 15

Postadresse:  Knarvik vidaregåande skule,  avd: Juvikstølen 9  5916 Isdalstø,  Norway
Telefon: +47 56 35 54 00  -  Telefax: +47 56 35 54 01  - 
post.knv@hfk.no